Velkommen til Kinei AS!

Kinei AS holder til på Kongsberg og eies av selvstendige partnere. Konsulentene i kinei AS har lang og allsidig erfaring kombinert med god formel utdanning.

Våre tjenester er spesielt rettet mot strategiske utviklingsprosjekter, endrings- og omstillingsutfordringer. Kineis hovedprofil er ledelse av komplekse, strategiske offentlige plan- og utviklingsprosjekter. For alle typer utviklingsoppgaver ligger vår strategiske utviklingskompetanse i bunn. Selv om Kinei AS er et lite selskap, har vi knyttet til oss samarbeidspartnere som gjør oss i stand til å dekke et bredt fagområde, samtidig som ressursene styrkes ved omfattende og komplekse oppgaver.

Vi lever i en tid med store og raske endringer. Dette krever stadig omstillinger, ny kunnskap og kompetanse og nye måter å løse oppgaver på. Kinei AS vil gjennom sitt arbeid bidra til en bærekraftig og målrettet samfunnsutvikling med fokus på kunnskap, engasjement og medvirkning.

Kontakt oss
                           

   May Rostad

   Tlf. +47 905 90 720
    may@kinei.no