Våre tjenester

Kinei AS tilbyr tjenester innen et bredt felt. Ved å klikke på de enkelte temaområdene i menyen til venstre, kommer det opp utfyllende informasjon i hovedfeltet. 

Våre tjenester ligger i hovedsak på et overordnet og strategisk nivå for utvikling av offentlige virksomheter, tjenester og lokalsamfunn:

  • Prosjektledelse for strategiske utviklingsprosjekter
  • Utvikling av måleverktøy for vurdering av måloppnåelse og effektivitet
  • Opplæring i bruk av metoder og verktøy som støtter opp om virksomhetens utviklingsarbeid
  • Arrangement av verksted og prosessledelse når ulike aktører og interessenter skal utvikle løsninger/resultater i plan-og utviklingsprosjekter
  • Bistå med å finne løsninger i planprosessen i handlingsrommet mellom nasjonale og regionale retningslinjer og lokale interesser
  • Fagutredninger og problemnotater med analyser av aktuelle problemstillinger som kunnskapsgrunnlag for evt. tiltak
  • Styreverv i offentlig selskap 

Kontakt oss
                           

   May Rostad

   Tlf. +47 905 90 720
    may@kinei.no