Interkommunalt samarbeid

Mange oppgaver er for krevende til at kommunene kan løse dem på en kompetent og effektiv måte i egen regi. Interkommunalt samarbeid om nye og eksisterende oppgaver kan gi sikre tilstrekkelig fagmiljø og spesialisering av kompetansen for viktige samfunnsoppgaver. Valgene for organiseringen av interkommunalt samarbeid er mange og hvilken løsning som skal velges avhenger av hvilken oppgave det skal samarbeides om:
  • Prosjektorganisert samarbeid
  • Vertkommunesamarbeid
  • Samarbeid i interkommunale selskap som AS, IKS eller iht. Kommunelovens §27

Kinei AS har kompetanse og erfaring med å vurdere hvilke alternative samarbeidsløsninger som er aktuelle avhengig av målet for samarbeidet, hvordan de kan gjennomføres og prosessen med å vurdere samarbeid fram til gjennomføring av samarbeidsløsningene.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss
                           

   May Rostad

   Tlf. +47 905 90 720
    may@kinei.no