Scenarie- og foresightprosesser

The only relevant questions about the future are those where we succeed from shifting the questions from whether something will happen to what we would do if it did happen! (Arie de Geus)

Scenarier kan forklares som fremtidsbilder der hovedpoenget er å formidle usikkerhet om fremtiden gjennom et sett av uilke historier bygget på en analyse og vurdering av ulike drivkrefter og utvikling i omgivelsene. Både offentlige og privat virksomheter bør stille seg følgende spørsmål:
  • Hvordan skal vi forholde oss til fremtiden?
  • Hvordan tilpasse seg fremtiden?
  • Hvordan ”utnytte” fremtiden?
  • Hvordan påvirke ytre drivkrefter/skape fremtiden? 
Scenarier kan bl.a brukes til:
  • Utforme visjon
  • Bruke scenarier som grunnlag for en    strategiprosess
  • Finne og slippe til helt nye strategiske alternativer
Scenarier som metode og arbeidsform egner seg både for offentlige og private virksomheter som vet at fremtiden vil bringe store utfordringer som best kan møtes ved å forberede hele organisasjonen i forhold til mulige fremtidsbilder og utviklingstrekk.

 Når det gjelder å forutse fremtiden, så tar selv de fremste eksperter som oftest feil. Dette tilsier at hvem som helst kan tenke om fremtiden. Du trenger ikke være ekspert eller toppleder, tvert imot kan slike posisjoner ofte være et hinder for en fordomsfri fremtidstenking.     
 
 

Kontakt oss
                           

   May Rostad

   Tlf. +47 905 90 720
    may@kinei.no