Offentlige selskaper

Det har de siste årene vært sterk vekst i kommunal selskapsorganisering, noe som gir nye utfordringer for kommunene.  Eierskapsutøvelse handler om følgene:

 • Hva eier/deltar vi i?
 • Hvorfor eier/deltar vi?
 • Hvordan eier/deltar vi?
Kjennetegn ved kommunal selskapsorganisering hittil er:
 • Kommunene forvalter store verdier gjennom sine selskaper
 • Representerer overgang fra tradisjonell forvaltningsstyring til eierstyring
 • Liten bevissthet om hva eierrollen innebærer
 • Manglende oversikt over kommunale selskaper og interkommunalt samarbeid resulterer i en passiv eierrolle
 • Et aktiv eierskap forutsetter systemer og retningslinjer for hvordan eierskap skal utøves
 • Det bør defineres klare målsetninger med eierskapet og at disse evalueres og følges opp
Kinei AS kan bidra med:
 • Et faglig grunnlag for diskusjon om organisering og eierskap
 • Gjennom en prosess sammen med kommunen utarbeide eierskapsmeldinger og eierskapsstrategier
 • Bidra i prosessen med etablering av nye offentlige selskap
 • Begge Kineis medarbeidere har erfaringer som ledere, styreledere og medlem i styrer i selskap med offentlig eierskap og kan tilby styredeltakelse
   
 
Kontakt oss
                           

   May Rostad

   Tlf. +47 905 90 720
    may@kinei.no